Het project

Birth_420x289-420x0Waterbevalling voor iedereen

Dat water een goede invloed heeft op het verloop van een bevalling, is al jaren overduidelijk. Bevallingen in water gaan vlugger, zijn minder pijnlijk en zijn prettiger voor moeder en baby. Een vlotter verloop en meer ontspanning zorgt er ook voor dat het risico op complicaties verlaagd wordt.

Er zijn dus steeds meer ouders die kiezen voor ‘waterbevallingen’.
Een badkamerbad is hiervoor niet echt geschikt, omdat zowel de ouders als de vroedvrouw minder ruimte hebben en een gewoon bad eigenlijk niet diep genoeg is. Er zijn nu verschillende bevalbaden in de omloop. Deze baden zijn speciaal voor bevallingen ontworpen, kunnen in iedere ruimte worden opgezet en hebben een hoge rand, zodat de bevallende moeder op de stevige rand kan steunen.

Bevalbaden zijn te huur en te koop. Maar voor ouders met een laag inkomen zijn bevalbaden buiten bereik: ze zijn veel te duur. Hierdoor ontstaat de wrange situatie dat waterbevallingen in de praktijk alleen weggelegd zijn voor ouders met een hoger inkomen.

 

Het project

Vanuit een anti-kapitalistisch standpunt wil Waterbevalling voor iedereen zich hiertegen verzetten en bevalbaden kostenloos ter beschikking stellen aan ouders met een minimum inkomen, tienermoeders en vluchtelingen.
Het is een kleinschalig initiatief voor mensen in Ede en omstreken, in de hoop dat er in andere gemeenten navolging komt van dit idee en waterbevallingen zo voor iedereen bereikbaar worden, ongeacht inkomen of gezinssituatie.

 

Interview op Ede FM over het project

Hier is de uitzending van ‘Ede Vandaag’ terug te beluisteren met daarin een interview over het project Waterbevalling voor iedereen (woensdag 20 januari 2016, 19:00u – 20:00u, start op 27min40).

 

De onderliggende principes

Waterbevalling voor iedereen is gebaseerd op de volgende principes:

  • onvoorwaardelijke zorg: er aan bijdragen dat goede zorg tijdens bevallingen bereikbaar is voor iedereen, ongeacht inkomen, administratieve toestand of situatie;

  • grassroots directe actie: kleinschalige organisatie zonder lobby-oogmerken of bureaucratische procedures, met concreet effect;

  • veiligheid: ondersteuning voor moeders/ouders in precaire situaties, zonder contact met (overheids)instanties;

  • privacy: geen vragen over de financiële of administratieve situatie. We gaan uit van eerlijkheid en wederzijds vertrouwen.

  • anti-kapitalisme: er wordt geen geld verdiend aan het project, noch door het berekenen van prijzen, noch door het ontvangen van subsidies;

 

Dit project is mogelijk door een bijdrage van de Vrije Bond.

cropped-vrijebond-logo

Advertenties